گروه آموزشی دکتر سارا

ثبت نام محدود کلاسهای نیمه خصوصی جمع بندی ویژه آمادگی دستیاری

داخلی – قلب – ارتوپدی – چشم – زنان – پوست

     اخبار

کتاب جمع بندی و مرور سریع قلب و عروق

تالیف کتاب جمع بندی و مرور سریع قلب و عروق برای داوطلیان آزمون دستیاری سال تحصیلی 98-99

برگزاری ورکشاپ رادیوگرافی قفسه سینه

برگزاری ورکشاپ رادیوگرافی قفسه سینه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دعوت انجمن علمی دانشکده پزشکی

برگزاری ورکشاپ دو روزه و یک روزه ی نوار قلب

برگزاری ورکشاپ دو روزه و یک روزه ی نوار قلب برای دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد