ورکشاپ برنامه ریزی وشیوه مطالعه ی آزمون دستیاری و پره انترنی

سیزدهم مرداد 1398
ساعت 18 الی 19:30
مدرس: دکتر سارا رضائی
دستیار تخصصی بیماری‌های قلب و عروق

     اخبار

کتاب جمع بندی و مرور سریع قلب و عروق

تالیف کتاب جمع بندی و مرور سریع قلب و عروق برای داوطلیان آزمون دستیاری سال تحصیلی 98-99

برگزاری ورکشاپ رادیوگرافی قفسه سینه

برگزاری ورکشاپ رادیوگرافی قفسه سینه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دعوت انجمن علمی دانشکده پزشکی

برگزاری ورکشاپ دو روزه و یک روزه ی نوار قلب

برگزاری ورکشاپ دو روزه و یک روزه ی نوار قلب برای دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد