یکی از مهم ترین فاکتورهای موفقیت در آزمونهای دستیاری و پره انترنی، آشنایی با نمونه سوالات آزمون و پاسخ‌دهی به آنها و مرور تشریح پاسخهای آن برای هر چه آماده تر شدن دانشجویان و داوطلبان است. آزمونهای شبیه سازی شده و مجموعه سوالات سالهای گذشته بهمراه پاسخها و شرح بحث آنها در فضای سایبری یکی از بهترین و دسترس پذیرترین شیوه های آمادگی برای آزمون است. مجموعه ما با در نظر گرفتن زیرساخت‌هایی این فضا را برای شما عزیزان فراهم آورده تا با آمادگی هرچه بیشتر و مدیریت مناسب زمان خود، مسیری را که انتخاب نموده اید با موفقیت به سرانجام برسانید.
راه های ارتباطی و دسترسی به سامانه آزمون در سایت برای شما عزیزان قرار داده شده است.