ثبت نام رایگان در ورکشاپ برنامه ریزی وشیوه مطالعه ی آزمون دستیاری و پره انترنی

مدرس: دکتر سارا رضائی رزیدنت قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد

زمان: پنجشنبه 11 مهر ساعت 16 الی 17:30